اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس درباره زمان برگزاری همایش با توجه به شیوع کرونا
1399/03/25

به اطلاع پژوهشگران، استادان و دانشجویان و علاقمندان می رساند، به رغم استقبال گسترده از همایش و وصول بیش از چندین مقاله در مهلت مقرر که فرآیند داوری آنها در جریان بوده و با وجود پیشرفت امور اجرایی و دبیرخانه علمی همایش، مطابق با برنامه زمان بندی شده اولیه، با توجه به شیوع پاندمی کرونا تا به حال برگزاری کنفرانس میسر نبود.

لذا به اطلاع می رساند، بر اساس تصمیم ستاد برگزاری همایش، زمان برگزاری همایش در تاریخ 27 شهریور 1399 می باشد.

 همچنین با توجه به درخواست های مکرر و به منظور بهره مندی مناسب از فرصت پیش آمده، مهلت ارسال مقالات و نیز شرکت در کنفرانس تا تاریخ 24 شهریورماه 1399 تمدید شد.